ספר שטרסברג-כהן (2017) – תוכן עניינים

בשנת 2003, לאחר 26 שנות שיפוט, פרשה השופטת טובה שטרסברג-כהן מבית-המשפט העליון. השופטת שטרסברג-כהן כיהנה כשופטת בכל הערכאות – בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי, סגנית נשיא של בית המשפט המחוזי ועשר שנים בבית-המשפט העליון – ותרמה רבות לפיתוח המשפט הישראלי. ספר זה, שנערך על-ידי פרופ' אהרן ברק, פרופ' יצחק זמיר, עו"ד אבנר כהן, ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אלעד עפארי, ובסיוע מערכת כתב-העת "משפט ועסקים" של בית ספר הארי רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, הוא אסופת מאמרים שנכתבו על-ידי כותבים שונים בהוקרה וכמחווה על פועלה השיפוטי הרב. הספר משקף את תחומי העיסוק המגוונים שבהם עסקה.

הספר כולל חמישה שערים ובהם 23 מאמרים בתחום המשפט הציבורי, המשפט הפרטי ומשפט העבודה, וכן ריאיון אישי שנערך עם השופטת שטרסברג-כהן לכבוד הוצאתו לאור של הספר. כמו כן, כולל הספר תמצית דוחות ציבוריים שיצאו תחת ידיהם של ועדות או גופים ציבוריים בראשותה של השופטת שטרסברג-כהן.

את ספר שטרסברג-כהן ניתן לרכוש דרך הוצאת נבו.

ספר שטרסברג-כהן – תוכן עניינים

שם המאמר

המחבר/ת

עמודים

דברי פרידה מהשופטת טובה שטרסברג-כהן

אהרן ברק

13–16

דברים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן עם פרישתה מבית המשפט העליון

אליקים רובינשטיין

17–28

סיפור חיים – ריאיון השופטת שטרסברג-כהן

29–44

תפיסת העולם השיפוטית של השופטת שטרסברג-כהן

מורן סבוראי

45–62

בג"ץ חסן: על (היעדר) מתודולוגיה שיפוטית, על חוק יסודות המשפט ועל התעלמות מהלכות פסוקות והלכות שנפסקו

יוסף מ' אדרעי

65–122

"אין חכמה לאישה אלא בפלך"? על זכותן של בנות ונשים חרדיות לחינוך ולזכויות

שולמית אלמוג ולטם פרי-חזן

123–148

ישראל כמדינה יהודית: המשמעות החוקתית

אריאל בנדור ואליחי שילה

149–164

על הזכות החוקתית לאישיות

אהרן ברק

165–174

ניקיון כפיים בעתירות מנהליות

יצחק זמיר

175–202

שוויון ואיסור הפליה: היקפה של החובה לנטרל את השונוּת

ברק מדינה

203–228

פסלות שופט: האתגר של מראית פני הצדק למבחן החשש הממשי למשוא פנים

יגאל מרזל

229–272

תרומתה הייחודית של כבוד השופטת טובה שטרסברג-כהן לדיני המסים: שוויון, מסים וזמנים

רפעאת עזאם

273–328

מיהותה של מהו"ת – על הטמעת הגישור במערכת בתי המשפט בישראל

מיכל רובינשטיין

329–344

הכלל "הדבר מעיד על עצמו" – כלל שדברו שלו אינו ברור

יצחק אנגלרד

345–362

גלגוליה של תניית שימור בעלות

יורם דנציגר ואלי בלכמן

363–384

אישור הסדר נושים – היקף שיקול הדעת של בית המשפט

אבנר כהן ואלעד עפארי

385–418

חוזים בין הבית ובין השוק – סיפורן של רותי נחמני וזהבה כנען כמקרי מבחן

נילי כהן

419–464

סוס הפרא של הפגיעה באוטונומיה

יצחק עמית

465–494

על הדילמה שבין תוצאה להנמקה וריבוע המעגל: על תביעותו הישירה-הנגזרת של היילוד בגין הולדה בעוולה

אסף פוזנר

495–580

חושפי מעשי שחיתות בראי משפט העבודה

סטיב אדלר ורעות שמר בגס

583–606

דמוקרטיה ארגונית

אמיר בשה ומורן סבוראי

607–648

בוררות מזן אחר: בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדים – היסטוריה, רעיון והבטחה

מרדכי (מוטי) מירוני

649–670

תמצית דוחות ציבוריים שיצאו תחת ידיהם של ועדות או גופים ציבוריים בראשותה של השופטת שטרסברג-כהן

671–684