הגשת מועמדות למערכת כתב העת

כתב­ העת "משפט ועסקים" פותח את הליך המיון לקראת שנת הלימודים תשפ"ד

אנו מחפשים סטודנטיות וסטודנטים הניחנים בסקרנות, בחשיבה ביקורתית, ביכולות מחקר וניסוח וברצון עז להעמיק ולהשפיע על הקהילה המשפטית.

אנו מזמינים אתכם/ן – סטודנטיות וסטודנטים בעלי יתרת לימודים של שנה אחת לפחות – להגיש מועמדות לתפקיד חברי מערכת כתב העת "משפט ועסקים" לשנת הלימודים תשפ"ד. המערכת אחראית על הוצאתו לאור של "משפט ועסקים", כתב העת המשפטי של בית ספר הארי רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן. המערכת מציעה לחבריה את האפשרות הייחודית להתמקצעות אישית, תוך שימת דגש על רכישת ניסיון בעריכה ובכתיבה אקדמית. הסטודנטים/ות שיתקבלו ישתלבו בעבודת המערכת בשנת הלימודים תשפ"ד.

הגשת המועמדות אפשרית לכל הסטודנטים/ות לתואר ראשון במשפטים העולים/ות לשנתם השנייה (במסלולים הישירים לתואר שני), השלישית או הרביעית (בכל המסלולים). הגשת המועמדות אפשרית ללא קשר לשאלה אם הגשתם/ן מועמדות בעבר.

מערכת כתב העת היא סטודנטיאלית במהותה, ומרבית העבודה נעשית בידי הסטודנטיות והסטודנטים הנבחרים. עיקרה של עבודת המערכת היא ביקורת אקדמית, עריכה והכנה לפרסום של מאמרים המתקבלים ממיטב המחברים והחוקרים בתחום המשפט בארץ. החברות במערכת דורשת ידע משפטי, יכולת ניתוח ברמה גבוהה, יכולות מחקר, יכולות כתיבה וניסוח, יכולות עבודה בצוות, אחריות אישית וסקרנות. חברות בכתב עת נתפשׂת בעיני הקהילה המשפטית בארץ ובעולם כתפקיד יוקרתי השמור לטובי הסטודנטים. החברות בכתב העת מעניקה לבוגריו יתרון הן בעולם הפרקטיקה המשפטית, הן בקבלה ללימודי המשך. חשוב להדגיש כי מדובר בהתחייבות לעבודה מאומצת הדורשת השקעה לא מעטה מצד הסטודנטים/ות שייבחרו כחברי/ות המערכת.

מערכת כתב העת פועלת במסגרת של תוכנית אקדמית שנתית שבה חברים סטודנטים משנים ב', ג' ו־ד', אשר מזכה ב־9 נקודות זכות משפטיות. עמידה בכל הדרישות האקדמיות של התוכנית מאפשרת להכיר בחלק מנקודות הזכות כחלף סמינריון משפטי (בהתאם לתקנון הלימודים). עבודת המערכת מתבצעת במהלך שנה קלנדרית שלמה. בתום השנה הראשונה במערכת יוכלו חברות וחברי המערכת המצטיינים להציע את מועמדותם/ן לשנה נוספת כחברי מערכת (עבור 4 נקודות זכות נוספות), או לעורכים/ות בכתב העת (עבור 6 נקודות זכות נוספות). המערכת תנוהל על בסיס עבודה עצמאית של חבריה, זאת בנוסף לישיבות צוות ולישיבות של כלל חברי המערכת אשר תקבענה בהתאם לצורכי המערכת.

תוכנית כתב העת "משפט ועסקים" כוללת את הסדנאות והקורסים הבאים:

 1. סדנת קיץ לכל חברות וחברי המערכת (עורכי כתב העת) – מפגשים מרוכזים שיתקיימו בקיץ 2023 שיכללו הסבר על עבודת המערכת, תרגול והכנה לקראת תחילת עבודתכם/ן במערכת כתב העת.
 2. חברות שנתית במערכת כתב העת "משפט ועסקים" (4 נ"ז; פרופ' רונן קריטנשטיין, עו"ד שחר פרידמן, עורכי כתב העת) – בתום סדנת הקיץ, ובמשך שנה קלנדרית מלאה, תחל עבודתכם/ן במערכת כתב העת, במסגרתה תקראו, תערכו, תבקרו ותכינו לפרסום מאמרים אקדמיים בנושאים משפטיים שונים.
 3. קורס "מחקר, כתיבה וניסוח משפטיים" (2 נ"ז; עבודת גמר; עו"ד שחר פרידמן) – קורס ייעודי מרוכז שיתקיים בקיץ 2023, שיכלול תרגול מעשי של כתיבה משפטית נכונה וניסוח ניירות עמדה, כתיבת הצעת מחקר (מבנה ותוכן), למידה של עקרונות מרכזיים לביצוע מחקר משפטי ותרגול בכל מאגרי המידע המשפטיים, כללי האזכור האחיד בעברית ובאנגלית, כללי כתיבה וניסוח, דגשים בעריכה אקדמית ועוד. בסוף הקורס תתבקשו להגיש עבודה מסכמת שתזכה ב־2 נ"ז בציון בינארי (עבר / לא עבר). העבודה המסכמת תכלול שלושה חלקים: תרגול ניסוחי שיחייב שכתוב של נייר עמדה קיים מרמה בינונית לרמה מעולה; כתיבה מקורית עצמאית של הצעת מחקר / נייר עמדה / חוות דעת על סמך מחקר אישי ומקורי; ותרגיל במחקר משפטי ושימוש במאגרי המידע, לרבות חיפוש מקורות שונים ומענה לשאלות משפטיות שונות באמצעות מאגרי המידע המשפטיים בעברית ובאנגלית.
 4. "סדנה במשפט פרטי – בין תיאוריה לפרקטיקה" (3 נ"ז; ניירות עמדה; פרופ' רונן קריטנשטיין) – סדנה שנתית שתתקיים החל מקיץ 2022 ולאורך כל סמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ד, תבקש לשלב בין הדיון התיאורטי בסוגיות מתחום המשפט הפרטי לענפיו השונים (חוזים, נזיקין, קניין ועוד) לבין היישום הפרקטי בדין, במטרה להקנות חשיבה מושגית ומחקרית ולחקור את התובנות שמלוות את המשפט הפרטי תוך התייחסות למוסדות ולהסדרים השונים בענפי המשפט הפרטי. במהלך הסדנה יידרשו הסטודנטים להגיש ניירות עמדה. הציון ייקבע על סמך ההשתתפות וציוני ניירות העמדה. במהלך הסדנה ייחשפו הסטודנטים לבתי מדרש, לתיאוריות ולאסכולות שונות במשפט בכלל ובמשפט הפרטי בפרט. אנו נארח בסדנה עורכי דין בכירים מהפרקטיקה, שופטים ואקדמאיים מענפי מחקר שונים המשיקים לעולם המשפט. הסדנה תקנה 3 נ"ז ויתאפשר להכיר בה כחלף סמינריון ככל סדנה מחקרית המועברת בבית הספר למשפטים בהתאם לתקנון הלימודים.
 5. אופציונלי – מחקר עצמאי וכתיבת רשימה משפטית מקורית שתתפרסם באתר כתב העת חלף קורס בחירה משפטי (1 נ"ז–2 נ"ז; פרופ' רונן קריטנשטיין, עו"ד שחר פרידמן) – סטודנטים/ות מצטיינים/ות מקרב חברות וחברי המערכת שיהיו מעוניינים/ות בכך, יוכלו לבצע מחקר עצמאי שיוביל לכתיבת רשימה משפטית במטרה לפרסמה באתר כתב העת. עבודת מחקר איכותית שתוביל לפרסום יכולה לזכות את מבצעיה בעד 2 נ"ז (בתלות בהיקף המחקר ובאיכותו) שיוכרו במקום קורס בחירה משפטי (כקבוע בסעיף ג2 לידיעון בית הספר למשפטים). יודגש, מחקר עצמאי כשלעצמו, על אף הקבוע בסעיף ג2 לידיעון בית הספר, לא יקנה נקודות זכות במסגרת תוכנית זו אלא אם המחקר יפורסם כרשימה (לפחות) במסגרת הרשימות באתר כתב העת.

תהליך הגשת המועמדות יתבצע כך:

(1) על המעוניינים/ות בתפקיד חבר/ת מערכת לשלוח בעותק אלקטרוני (א) קורות חיים, (ב) גיליון ציונים עדכני ורשמי, (ג) תמונת פספורט (או כל תמונת פנים אחרת), (ד) המלצות (אופציונלי) ו־(ה) מכתב פנייה (שבו אתם/ן יכולים/ות, למשל, להציג את עצמכם/ן בקצרה, לפרט על הסיבות להגשת המועמדות וכד'), עד ליום חמישי, 27.4.2023, בשעה 22:00, לעו"ד שחר פרידמן בכתובת הדוא"ל fshachar@runi.ac.il.

(2) נוסף על כך, ועל מנת להעריך באופן ראשוני את יכולותיך המשפטיות, הניסוחיות והמחקריות אשר חשובות לצורך עבודת המערכת, אנחנו מבקשים כי עם הגשת המסמכים תגיש/י חוות דעת כתובה עצמאית ומקורית שתוכנה כולל ביקורת על פסק דין, על דבר חקיקה או על מאמר אקדמי. נושא הביקורת יכול להיות בכל תחום ובלבד שבמהותו מדובר בתחום משפטי. אורכה של חוות הדעת לא יעלה על עמוד אחד מודפס (דף A4, ברווח של שורה וחצי לפחות, גודל גופן 12 ושוליים רגילים כהגדרתם ב־word). הקפידו לציין על המסמך את פרטיכם המזהים. שימו לב שעליכם/ן לכתוב את חוות הדעת במיוחד לצורך הליך המיון. אין להגיש חוות דעת שכתבתם/ן והגשתם/ן במסגרות אחרות כניירות עמדה מלאים או כחלק מניירות עמדה, כחלק מסמינר או מכל מטלה אחרת.

(3) מועמדים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיונות אישיים שיתקיימו במהלך חודש מאי. במהלך הריאיון תתבקשו, בין היתר, להציג את חוות הדעת שכתבתכם/ן ולנהל דיון מעמיק על תוכנה.

(4) מועמדים/ות שיעברו בהצלחה את שלב הראיונות הראשון, יזומנו לשלב נוסף בתהליך המיון שיכלול, בין היתר, מטלת כתיבה ממוקדת וריאיון אישי נוסף.

דגשים ומידע נוסף:

 • נדגיש כי העבודה במערכת כתב העת מתקיימת לאורכה של שנה קלנדרית מלאה, אשר מתחילה מיד אחרי סיום ההכשרה בקיץ ונמשכת לפחות עד ה־1.9.2024. העבודה בפועל אינה תחומה למספר שעות מוגדר בשבוע והיא תלויה, בין היתר, בקצב העבודה העצמאי של חבריה, במידת מורכבות המאמרים, בשיתוף הפעולה בתוך המערכת ומחוצה לה ובגורמים נוספים;
 • בשל האמור, יובהר כי סטודנטים/ות היוצאים/ות לחילופי סטודנטים בחו"ל בשנת הלימודים תשפ"ד – אינם/ן יכולים/ות להגיש מועמדות.
 • ציונים מהווים קריטריון אחד בסיכויי קבלתכם/ן למערכת אך זהו אינו הקריטריון המרכזי ואינו הקריטריון היחיד. אם אתם/ן סבורים/ות שאתם/ן מתאימים/ות לתפקיד חבר/ת מערכת – הגישו מועמדות;
 • אנו ממליצים מאוד לפנות לחברות ולחברי המערכת המכהנים ולשמוע מהם/ן על חוויותיהם/ן במערכת.
 • למידע נוסף ניתן לבקר באתר כתב העת "משפט ועסקים" ובעמוד כתב העת בפייסבוק;
 • בכל שאלה ניתן לפנות לעורכות כתב העת בדוא"ל runilawrev@gmail.com, וכן באופן אישי – הדר טבול (hadartabul10@gmail.com), יעל סירקיס (yaelsirkis88@gmail.com) ושירה תימור (timor@gmail.com).

* הגשת המועמדות תסתיים ביום חמישי, 27.4.2023, בשעה 22:00 *

בברכה ובהצלחה,

פרופ' רונן קריטנשטיין – עורך ראשי

עו"ד שחר פרידמן – סגן עורך ראשי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s