כרך כז – צפוי להתפרסם ב-2022

ריבונות עם אחריות ככלי הכרעה בצמתים של חיכוך לאורך חיי המשכון [1–29]

אבי וינרוט ואריק מגידיש


על "המשפחות החדשות", על צוואות וירושות ועל מה שביניהן [31–86]

יחזקאל מרגלית


האם התמקצעות שיפוטית חשובה? התמקצעות ועומס בבתי המשפט המחוזיים [87–153]

נטע נדיב


עיקול נכס כאמצעי אכיפה של פסק דין – פגיעה בחייב ופגיעה בצד שלישי [155–194]

נינה זלצמן


המאבק המשפטי במימון טרור: בעקבות החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור [195–231]

שי פרבר


בקשת גילוי מסמכים מוקדמת לפי סעיף 198א לחוק החברות – האם בתי המשפט מגשימים את מטרתו? [233–299]

צבי גבאי ועמיחי טסלר


לא מחכים לאביר הלבן – קריאה לאימוץ כלל השוויון במידע במאבקי שליטה [301–364]

אבנר שמלה קדוש


על הקשר בין משלח יד לבין הגדרת שעות "שינה" כשעות עבודה [365–402]

עמית מזרחי


שימוש בשאלונים בחקירת תיקי מרמה המוניים – האם, למה ואיך? [403–439]

יוני לבני וגיא רוה