תגית: כרך ז

עיון מחודש בהגדרת "נייר־ערך" בדין הישראלי | שרון חנס ואיתי פיגנבאום (כרך ז)

רשימה זו באה להציב את השיקולים הראוים בקביעת תחולת דיני ניירות ערך, ובפרט באשר לתחולת כללי הגילוי בניירות ערך. דיני ניירות ערך באים לתת מענה לחשש מהטעייה של משקיעים אשר בחרו להשקיע את כספם במתווה של השקעה פאסיבית, מבלי שהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה חנס שרון, מהדורת הדפוס, פיגנבאום איתי | עם התגים , | כתיבת תגובה

יעילות וצדק בסדר הדין האזרחי – גישה פרשנית חדשה | אלון קלמנט ורועי שפירא (כרך ז)

על פי הגישה הפרשנית הנוהגת כיום נבחנות השפעותיהם של כללים דיוניים מנקודת-המבט הצרה של צדדים העומדים בפני בית-המשפט, ומנקודת-הזמן הצרה שלאחר הגשת התביעה. בתי המשפט בוחנים את השפעות הכלל הדיוני שייבחר על עלויות הצדדים לתביעה הפרטנית ועל רמת הדיוק של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, קלמנט אלון, שפירא רועי | עם התגים , , | כתיבת תגובה

פעמון סביב צוואר החתול: הכרזה על קיומו של מונופול | מיכל (שיצר) גל ואמיר ישראלי (כרך ז)

חוק ההגבלים העסקיים מעניק לממונה על ההגבלים העסקיים סמכות להכריז על קיומו של בעל מונופולין. זוהי סמכות ייחודית, ללא אח ורע בחוקי ההגבלים של מדינות העולם. בהתאם לסמכות זו, הכריז הממונה על יותר ממאה בעלי מונופולין. לסמכות ההכרזה יתרונות רבים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ישראלי אמיר, מהדורת הדפוס, שיצר-גל מיכל | עם התגים , | כתיבת תגובה

למה לנו קודקס אזרחי? השורשים התרבותיים של מהלך הקודיפיקציה האזרחית בישראל | ניר קידר (כרך ז)

הטענה המרכזית במאמר היא כי הסיבות לקודיפיקציה של המשפט האזרחי בישראל הן בעיקרן סיבות תרבותיות שעיקרן תפיסת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי לא רק מהלך משפטי חשוב, כי אם מפעל תרבותי לאומי מן המדרגה הראשונה. החקיקה הקודיפיקטיבית נתפסה מאז המאה השמונה-עשרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, קידר ניר | עם התגים , , | כתיבת תגובה

הרהורים על אקטיביזם שיפוטי: מקרה בית־המשפט האירופי | ליאור זמר ושרון פרדו (כרך ז)

להתפתחויות המשפטיות, הפוליטיות והכלכליות באיחוד האירופי השלכות משמעותיות גם על מדינת ישראל וקיים צורך בהיכרות מעמיקה של המשפטן הישראלי את המערכת המשפטית של האיחוד האירופי, ובמיוחד את בית המשפט האירופי. מאמר זה מתמקד בבית המשפט האירופי שבלוקסמבורג. המאמר מציג ומנתח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה זמר ליאור, מהדורת הדפוס, פרדו שרון | עם התגים , , | כתיבת תגובה

האם "חברת משלח־יד זרה" שולחת יד בעקרונות המס? סעיף 5(5) לפקודת מס הכנסה | לימור ריזה (כרך ז)

חיבור זה ענינו בסעיף 5(5) לפקודת מס הכנסה. השאלה הנבדקת בחיבור היא אם "חברת משלח יד זרה", שהוספה במסגרת רפורמת המס של שנת 2002 לפקודת מס הכנסה, שולחת יד בעקרונות המס. חדשות לבקרים נתונה פקודת מס הכנסה לשינויים, אולם רק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, ריזה לימור | עם התגים , | כתיבת תגובה

הכשרת מנהלים באמצעות חידות מתמטיות: אוקסימורון או גישה יעילה? |אייל סולגניק (כרך ז)

במאמר זה מוצעת גישה חדשה להכשרת מנהלים – גם כאלה שאין להם השכלה מתמטית גבוהה – באמצעות חידות מתמטיות. לדעת המחבר, לדרך זו יש יתרונות רבים ביחס לדרכי ההכשרה המסורתיות, בעיקר בכל הקשור לפיתוח יצירתיות עסקית. המחבר מדגים כיצד ניתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, סולגניק אייל | עם התגים | כתיבת תגובה

התניה חוזית על דיני חדלות־פירעון: תיאוריה ויישום במשפט הישראלי | אודליה מינס (כרך ז)

רשימה זו בוחנת שאלה מהותית במשפט המסחרי בכלל ובדיני חדלות-פירעון בפרט, והיא השאלה הנוגעת ביכולת ההתניה החוזית על דיני חדלות-פירעון. לסוגיה זו יש השלכות משמעותיות הן על פעילותה של החברה במצב הרגיל, שבו היא בת-פירעון, והן על פעילותה והמשך תפקודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, מינס אודליה | עם התגים , , | כתיבת תגובה

ניהול זמן בסביבת עבודה מודרנית | יצחק לובוצקי ודוד א' פרנקל (כרך ז)

התופעה ההולכת וגוברת בעולם העסקים לעבור לשיטה של ניהול גמיש ועבודה מרחוק, מעלה קושי בדבר השתלבותה עם הוראות חוקי מגן בדיני העבודה.  התפתחות העסקתם של עובדים בצורה גמישה מקטינה את עלויות המעביד, מגדילה את מעגל העובדים ומאפשרת לעובד אורח חיים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה לובוצקי יצחק, פרנקל דוד | עם התגים , , | כתיבת תגובה