כרך כו – צפוי להתפרסם ב-2022

כרך מיוחד לזכרו של השופט מישאל חשין ז"ל

בעקבות הכנס "דעת יחיד – כנס לכבודו של השופט מישאל חשין" שהתקיים ב־31 באוקטובר וב־1 בנובמבר 2018 במרכז הבינתחומי הרצליה


יואב דותן | חצי יובל לפסק דין בנק המזרחי: שאון תופי המהפכה וקולו של הפיקולו – מורשתו החוקתית של השופט מישאל חשין

יצחק זמיר | חובת הגינות כלפי רשות מנהלית – בעקבות בג"ץ 164/97 קונטרם בע"מ נ' משרד האוצר

אהרן ברק | פרשנות החקיקה: גישתו של השופט מישאל חשין

דפנה ברק־ארז | ה"קוורטט" העברי – כך הקדים המשפט המנהלי בישראל את זמנו

יובל רויטמן | דמותו של הפרקליט הציבורי בראי עבודתו של הפרקליט ד"ר מישאל חשין

יורם רבין ואלון רודס | זכות הגישה לערכאות כזכות אדם וכעקרון מסד על־חוקתי – בעקבות פסק דינו של השופט חשין בפרשת ארפל אלומיניום

אבי מיליקובסקי | "לעשות משפט אמת וצדק בדרכו של שופט כפי שלמדתי ממי שקדמו לי ובבית אבי" – הרהורים על פסקי הדין האחרונים שנתן השופט מישאל חשין לפני פרישתו 

אריאל בנדור ומיכל טמיר | חופש הביטוי בתקשורת המקוונת: בחינה מחדש של תורת המניעה המוקדמת 

אמנון רובינשטיין ולי רוזן | ישיבת קבע בישראל וסמכותו של שר הפנים

 שולמית אלמוג ואריאל בנדור | אוטופיה, משפט, והשופט מישאל חשין

אביגדור קלגסבלד | חוק יסוד סותר (הוראת שעה): תקציב דו־שנתי, שימוש לרעה בסמכות הכינון ושני רעיונות חדשים

יפעת ביטון ויופי תירוש | "וקולה לא יישמע": אתגר כימות הנזק בפרשת רדיו קול ברמה