כרך כה (2022) – תוכן עניינים

כרך מיוחד לזכרו של פרופ' נתן לרנר ז"ל

רונן קריטנשטיין, יניב רוזנאי ושחר פרידמן ספר נתן לרנר – דבר המערכת 1
נתן לרנר ואלונה חגאי פריי פרופ' נתן לרנר – פסיפס חייו 5

מסות

……

רות לפידות הרהורים על סוגיית הפליטים ביוזמת השלום הערבית (2002–2007) 25
אהרן ברק המשפט ההומניטרי הבין־לאומי ובית המשפט העליון בישראל 33
רובי סיבל המאבק באנטישמיות והמשפט הבין־לאומי 43
יניב רוזנאי אנקדוטות והתפתחות המשפט הבין־לאומי: על הסיפורים שמאחורי פרשות האלבמה והקרוליין 55

מאמרים

……

אמנון רובינשטיין וגל קלנר לאום לוּט בערפל 87
גילה שטופלר יחסי דת ומדינה והשפעתם על הזהות הלאומית בישראל 135
רונן קריטנשטיין הסדרי הלכה כשומרי סף לאומיים בתורת אחד העם – הערה למאמרה של גילה שטופלר על "יחסי דת ומדינה והשפעתם על הזהות הלאומית בישראל" 159
הילי מודריק-אבן חן הערות על זכויות קבוצתיות בישראל על רקע ספרו של נתן לרנר על זכויות קבוצתיות והפליה במשפט הבין־לאומי 177
תמר הוסטובסקי-ברנדס כאשר השוויון מונח על שתי כפות המאזניים – מקרה הבוחן של כיסוי הראש המוסלמי 199
מרדכי קרמניצר ויובל שני האיסור המוחלט של עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל: ההיית או חלמתי חלום? – עמדתו של המשפט הישראלי בסוגיית שיטות החקירה המיוחדות 223
מיכל טמיר וגרשון גונטובניק החובה ליתן לעצורים יחס מיוחד ההולם את חזקת החפות – מבט נוסף על תנאי המעצר בישראל על רקע המשפט הבין־לאומי 249
אסף פורת אחריות מפקדים בישראל בראי המשפט הפלילי הבין־לאומי 287
פנינה שרביט ברוך החלטת מועצת הביטחון 2334 (משנת 2016) – מדריך למשתמש 329
מיכל סליטרניק אינטרס ההסתמכות של מתיישבים ישראלים בשטחים הפלסטיניים 389
דנה וולף סיום תפיסה לוחמתית והשלכותיו על פי הדין הבין־לאומי 423
משה הירש הגישה הסוציולוגית למשפט הבין־לאומי – ציות לכללי המשפט הבין־לאומי והפרתם 459

……

Articles

1*

Religiously Based Personal Laws and Management of Diversity in Europe Silvio Ferrari

17*

Faith in Strasbourg? Religious Freedom in the European Court of Human Rights John Witte, Jr.

59*

Multiculturalism and Antidiscrimination Law: Comparing the United States and Western Europe

Christian Joppke

91*

Israel and the International Criminal Court Johan D. van der Vyver

109*

Shakespeare and the Jewish Question: Belonging, Alienation and Injustice in The Merchant of Venice Lorenzo Zucca