כרך כג (2020) – תוכן עניינים

כרך מיוחד בנושא ביוש (shaming)

בעקבות הכנס "ביוש" (שיימינג) שהתקיים ב-2–3 ביולי 2017 במרכז הבינתחומי הרצליה

מאמרים

……

גיא זיידמן

מבוא לביוש

1–19

אורית קמיר

ביוש: פגיעה בכבוד, סוגים וטיפוסים, שיקולי מדיניות ודיון בהטרדה מינית

21–77

רועי שפירא

משפט ומוניטין: כיצד ההליך המשפטי מכתיב סנקציות מוניטיניות

79–115

אסף פורת

תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות – מיפוי משפטי שיטתי

117–182

גרשון גונטובניק

חרם תרבותי פנימי כאמצעי לאכיפת נורמות תרבותיות

183–225

רון רוט

עלבונן של הגופות – ביוש וכבוד במאבק סביב ניתוחים שלאחר המוות בישראל

227–281

ענת ליאור

הגבול שבין חופש הביטוי לבין בריונות רשת – האם יש לנו זכות חוקתית להיות בריונים?

283–344

חיים ויסמונסקי

הפללה של התנכלות מקוונת ומקרי המבחן של התנכלות כלפי עובדי ציבור וקטינים במרחב המקוון

345–410
אסף הרדוף ההליך הוא הביוש: השיימינג של הפרוצדורה הפלילית 411–456
הדרה בר-מור ביוש מעסיק תאגידי בתביעות הטרדה מינית 457–511

מתן סטמרי

חופש הביטוי של השופטים בישראל (ומגבלותיו) – על תופעת הביוש השיפוטי

513–576
שרון ידין המרחב ההבעתי של הרגולציה: האם המדינה צריכה לבייש? 577–625

שירלי נוה

ביוש והזירה הסביבתית

627–675

רות פלאטו-שנער

ביוש רגולטורי: האם הביוש מתאים לשמש כלי אכיפה בתחום הבנקאי?

677–720

לימור ריזה

ביוש בחסות דיני המס

721–757

גיא זיידמן

פרסום שכר כביוש – לקחים מ"ספר הנישומים" של שנות החמישים

759–825

שי דותן

מוניטין ואסטרטגיה בבית המשפט העליון על סף המאה העשרים ואחת

827–869