כרך כב (2019) – תוכן עניינים

מאמרים

……

גיא בן דוד

מבט דסקריפטיבי ומבט ביקורתי על מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו

1–58

יצחק כהן

הקדמת מועד איזון המשאבים בתיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון והחקיקה השיפוטית שנוצרה לפניה – עיון מחדש

59–120

אבי וינרוט

דרישת הכתב בעסקת תיווך במקרקעין

121–163

שלי קרייצר-לוי

חידת הירושה: רצון, המשכיות ומחויבות

165–195

אמנון רובינשטיין ואביב גאון

המיעוט החילוני

197–250

מיכל עופר צפוני

דוקטרינת האחיזה כשורה ככלי להעצמת כוחו של הנושה המקצועי בהתנגשות בינו לבין מושך צ'ק שתמורתו נכשלה – היצמדות לכללים ארכאיים לשימור יתרון לא הוגן

251–299

יובל פרוקצ'יה, רונית לוין-שנור ואסף יעקב

תרופות בגין נזק רכוש הנתון באי-ודאות – מבט תיאורטי ודוקטרינרי

301–326

בל יוסף

הדיאלוג החוקתי בישראל: שתי נקודות מבט

327–418

לימור ריזה

קריאה למיצוע הכנסה לכלל הנישומים

419–456

ליאור זמר ושרון פרדו

מעמדו של משפט האיחוד האירופי כדין זר בישראל – עיון באנטומיה של מערכת יחסים (חלק ראשון)

457–516

דור פסקא ורונן קריטנשטיין

שלב ההתחייבות במוסד המתנה: אובליגציה שאינה אובליגטורית

517–555

יונתן ברוורמן

"כגודל הציפייה": היקף הביקורת השיפוטית על שינוי מדיניות עקבית של רשויות המִנהל

557–581

לרכישת הכרך יש לפנות אל המפיץ הבלעדי – פרלשטיין-גינוסר בע"מ:

טל' 03-5247359, פקס 03-5242019, דוא"ל pglawb_k@netvision.net.il